Υλοποιούμε τις ιδέες σας στο χώρο των εκδηλώσεων παρέχοντας σας τον νέο υπερσύγχρονο, πλήρως προσαρμόσιμο στόλο και εξοπλισμό κινητών μονάδων

Gallery

Επικοινωνία

Αμπελώνας, Λάρισα, 40400

info@ljevents.gr

+30 -6972-501020

Gaming & Enterteinment
Gaming & Enterteinment
The global economy is moving towards a new identity. In order to remain competitive and profitable, the banking and finance.
Information Technology
Information Technology
The global economy is moving towards a new identity. In order to remain competitive and profitable, the banking and finance.
Retail & Distribution
Retail & Distribution
The global economy is moving towards a new identity. In order to remain competitive and profitable, the banking and finance.
Business & Finance
Business & Finance
The global economy is moving towards a new identity. In order to remain competitive and profitable, the banking and finance.
// about company

Your Partner for
Software Innovation

Engitech is the partner of choice for many of the world’s leading enterprises, SMEs and technology challengers. We help businesses elevate their value through custom software development, product design, QA and consultancy services.

We can help to maintain and modernize your IT infrastructure and solve various infrastructure-specific issues a business may face.

video showcase
// our service

We Offer a Wide
Variety of IT Services

Custom Software Development
We help businesses elevate their value through custom software development, product design, QA and consultancy.
Outsoursing Development
We help businesses elevate their value through custom software development, product design, QA and consultancy.
Software Product Development
We help businesses elevate their value through custom software development, product design, QA and consultancy.
// our service

We Offer a Wide
Variety of IT Services

Web Development

We carry more than just good coding skills. Our experience makes us stand out from other web development.

QA & Testing

Turn to our experts to perform comprehensive, multi-stage testing and auditing of your software.

Mobile Development

Create complex enterprise software, ensure reliable software integration, modernise your legacy system.

IT Counsultancy

Trust our top minds to eliminate workflow pain points, implement new tech, and consolidate app portfolios.

UI/UX Design

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

Dedicated Team

Over the past decade, our customers succeeded by leveraging Intellectsoft’s process of building, motivating.

UI/UX Design

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

Dedicated Team

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

+
active Clients
+
projects done
+
team advisors
+
Glorious Years
// latest case studies

Introduce Our Projects

Software development outsourcing is just a tool to achieve business goals. But there is no way
to get worthwhile results without cooperation and trust between a client company.

// technology index

Improve and Innovate with the Tech Trends

Our team can assist you in transforming your business through latest tech capabilities to stay ahead of the curve.