Υλοποιούμε τις ιδέες σας στο χώρο των εκδηλώσεων παρέχοντας σας τον νέο υπερσύγχρονο, πλήρως προσαρμόσιμο στόλο και εξοπλισμό κινητών μονάδων

Gallery

Επικοινωνία

Αμπελώνας, Λάρισα, 40400

info@ljevents.gr

+30 -6972-501020

Simple
ticketing system for teams

Everything you need to convert, support,
& delight your customers.
Free 15-Days
Use Trial
Flexiable Pricing
Plan To Start
Intergate With
Popular Software
Update Lifetime and
Dedicate Support

What you can do with Engitech’s Desk

Collaborate
Work as a team to help your customers get all the answers
Automation
Automate repetitive tasks & simplify your to-do list and save time.
Communication
Integrate EngitechDesk with LiveChat to solve tickets and talk on chat.
“With EngitechDesk’s
help, we’ve seen a 15% decrease in support volume, a 30 minute faster response time and our happiness score is up to 95%.”
Olivia Chee

CEO Founder at OceanThemes

knowledege base

Help your customers get all the answers

Go to help page
Live Chat

Professionally cultivate one-to-one find a customer service with robust ideas.

Go to live chat

No solution found?

Engitech is the partner of choice for many of the world’s leading enterprises, SMEs, and technology challenges. We help businesses elevate their value through custom software development.

Engitech is the partner of choice for many of the world.

Call Direct 24/7

+1-800-456-478-23

Call Direct 24/7

+1-800-456-478-23

Kick-start with an affordable

You can choose to pay monthly or annually. Don’t worry!
You can cancel anytime
Billed monthly Billed annually

business

Free
Free with 14 days trial, then you can choose a plan.
 • 1 User
 • 1 Dashboard
 • 5 Projects
Get Started Now

individual

$59/ month
Free with 14 days trial, then you can choose a plan.
 • 3 User
 • 3 Dashboard
 • 10 Projects
 • customize css
Get Started Now

start-up

$99/ month
Free with 14 days trial, then you can choose a plan.
 • 20 User
 • Unlimited Dashboard
 • 50 Projects
 • customize css+html
Get Started Now

enterprise

$129/ month
Free with 14 days trial, then you can choose a plan.
 • Unlimited User
 • Unlimited Dashboard
 • Unlimited Projects
 • customize css+html
 • customize domain
Get Started Now

business

Free
Free with 14 days trial, then you can choose a plan.
 • 1 User
 • 1 Dashboard
 • 5 Projects
Get Started Now

individual

$499/ year
Free with 14 days trial, then you can choose a plan.
 • 3 User
 • 3 Dashboard
 • 10 Projects
 • customize css
Get Started Now

start-up

$899/ year
Free with 14 days trial, then you can choose a plan.
 • 20 User
 • Unlimited Dashboard
 • 50 Projects
 • customize css+html
Get Started Now

enterprise

$1129/ year
Free with 14 days trial, then you can choose a plan.
 • Unlimited User
 • Unlimited Dashboard
 • Unlimited Projects
 • customize css+html
 • customize domain
Get Started Now
Do you have a large team? Contact us for information about more enterprise options

The love from over 4,000 happy clients

David Ferry,
David Ferry,
Director at Chobham Manor
"Patience. Infinite patience. No shortcuts. Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines, and fast work. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Anna Richmond,
Anna Richmond,
Director at Spoity
"Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines, and fast work. Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
David Ferry,
David Ferry,
Director at Chobham Manor
"Patience. Infinite patience. No shortcuts. Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines, and fast work. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
Anna Richmond,
Anna Richmond,
Director at Spoity
"Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines, and fast work. Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!."
0 M+
Users downloaded
& installation
0 K
Transactions
Everyday
0 K
Happy client satisfied
on worldwide

Try EngitechDesk Today

Invite your team and explore EngitechDesk features for free