Υλοποιούμε τις ιδέες σας στο χώρο των εκδηλώσεων παρέχοντας σας τον νέο υπερσύγχρονο, πλήρως προσαρμόσιμο στόλο και εξοπλισμό κινητών μονάδων

Gallery

Επικοινωνία

Αμπελώνας, Λάρισα, 40400

info@ljevents.gr

+30 -6972-501020

Meet the Teem of Innovators!

// our services

Our Leadership Team

We help businesses elevate their value through custom software development,
product design, QA and consultancy services.

David Ferry

Co-Founder of company

Marry Tonheim

Chief Marketing Officer

Christina Torres

Co-Founder of company

Anna Richmond

President & CEO

Amalia Bruno

CTO of company

Andrew Kinzer

Chief Information Officer

Robert Cooper

CEO of company

Katie Doyle

Chief Strategy Officer
// We Carry more Than Just Good Coding Skills

Let's Build Your Website!

// our clients

We are Trusted
15+ Countries Worldwide

Moonkle LTD,
Moonkle LTD,
Client of Company
" Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work.Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!. "
SoftTech,
SoftTech,
Manager of Company
" Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work.Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!. "
Moonkle LTD,
Moonkle LTD,
Client of Company
" Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work.Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!. "
SoftTech,
SoftTech,
Manager of Company
" Very well thought out and articulate communication. Clear milestones, deadlines and fast work.Patience. Infinite patience. No shortcuts. Even if the client is being careless. The best part...always solving problems with great original ideas!. "